Skip to main content
Next Slide

รีวิวและข่าวประชาสัมพันธ์

  Connect with us

  @raintreecafebangkok
  บรรยากาศและการตกแต่ง

  Hours

  • มื้อเช้วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 06.00 น. - 10:30 น.
  • มื้อกลางวันวันพฤหัสบดี - วันเสาร์ 12:00 น. - 14:30 น.
  • มื้อสาย (บรันช์)วันอาทิตย์ 11:45 น. - 15:00 น.
  • มื้อค่วันพฤหัสบดี - วันอาทิตย์ 18.00 น. - 22.00 น.
  สำรองโต๊ะ